R. Kuilema             M.P. v.d. Laan         I. Zwart                 L.D. Huijzer           W. Westerhuis
Voorzitter               Penningmeester       Secretaris               Commissaris          Commissaris   

Zoals u aan de afbeeldingen kunt vaststellen is onze vereniging een goede weerspiegeling van de leeftijd opbouw binnen onze sport.

Mocht u nadere informatie wensen neem dan contact op met de heer R. Kuilema te Overschild. 

Ons onderkomen aan de Loodweg 2a te Farmsum.