De voorjaars ledenvergadering van de vereniging zal plaatsvinden op 13 maart 2020.

 Brief namens de Commissie Uw laatste kans.

 NU OF NOOIT!!

Publicatie  4-2-2020

Democratisch dieptepunt

Beste  leden,

Zoals  de  meeste  inmiddels  weten,  is  hoe  het  verloop  van  de  NPO-ledenraad  op  25  januari  2020  is geweest.

Wat  je  hierin  hebt  kunnen  zien  is  dat  het  democratische  gehalte  binnen  de  NPO  tot  een  dieptepunt gedaald  is.

Dit  is  te  lezen  uit  de  volgende  gebeurtenissen:

ā—   Een  voorzitter/bestuur  die  na  een  motie  van  wantrouwen  niet  aftreedt

ā—   Secties  en  platformen  die  blijkbaar  andere  leden  hebben  als  de  afdelingen

ā—   De  afgevaardigde  uit  Afdeling  6  die  niet  stemt  zoals  met  de  leden  afgesproken

Deze  punten  zijn  voor  de  toekomst  van  onze  sport  essentieel!!  Dit  betekent  dat  wij  als  leden  met  zā€™n alle  op  moeten  staan  om  te  zorgen  dat  de  

democratie  terugkeert.

Hoe  is  dit  realiseren?

De  voorzitter/bestuur  NPO  moet  weggestuurd  worden  omdat  tot  op  heden  het  er  niet  naar  uitziet dat  er  een  vrijwillig  vertrek  komt.

De  bestuurders  van  de  secties  en  platformen  dienen  zich  af  te  vragen  of  zij  wezenlijke  andere  leden hebben  als  de  afdelingen.  

Misschien  kan  iemand  het  ons  uitleggen  dat  als  nagenoeg  alle  afdelingenen  daaruit  voortvloeiende  de  meerderheid  van  de  leden,  

het  eens  zijn  met  de  motie  van  wantrouwen dat  er  verschillende  secties  en  platformen  zijn  die  toch  anders  stemmen.  Of  zijn  dit  de  mensen  

die allen  gebruik  maken  van  hun  mandaat?  Als  dit  zo  is,  dan  zijn  dit  niet  de  juiste  bestuurders.

Bestuurders  die  niet  opkomen  voor  hun  leden,  maar  voor  eigen  belang  is  ronduit  slecht.  Wij  doen dan  ook  een  oproep  naar  alle  leden  

om  tijdens  sectievergaderingen  de  bestuurders  op  hun stemgedrag  aan  te  spreken.  Mochten  bestuurders  dan  het  eigenbelang  belangrijker  

vinden, wordt het tijd  dat  deze bestuursleden  vervangen  worden.

Dit  geldt  ook  voor  het  platform  transport.  De  afgevaardigden  van  dit  platform  zijn  de  afdelingen.  Dus de  afgevaardigden  van  het  platform  

transport  haddenhetzelfde  moeten  stemmen  als  de  afdelingen.

Hierbij  ook  een  oproep  aan  de  afdelingen  om  de  bestuurders  hierop  aan  te  spreken  en  anders  deze bestuurders  ook  naar  huis  te  sturen, 

zodat  bestuurdersgekozen  kunnen  worden  die  opkomen  voor de  belangen  van  de  meerderheid  van  de  leden  en  niet  het  eigen  belang.

Een  van  de  punten  uit  de  laatste  publicatie  was  een  vraag  wat  onze  stemmers  vinden  van  de  secties en  platformen. De  mensen  die  gereageerd  hebben,  geven  aan  dat  ze  niets  hebben  met  de platformen  en  secties.  Dit  is  zeker  een  punt  wat  aan  de  orde  

gesteld  dient  teworden.  De  meeste leden  heb  zich  ook  niet  aangemeld  voor  een  secties  maar  zijn  door  de  NPO  ergens  ingedeeld, nadat 

bijna  niemand  zich  had  aangemeld.

De  reacties  van  de  stemmers  op  punten  uit  de  laatste  publicatie  zullen  nog  gepubliceerd  worden.

De  afgevaardigde  uit  afdeling  6  zou  het  beste  aangepakt  kunnen  worden  door  de  leden  uit  afdeling  6, zij  dienen  kenbaar  te  maken  

dat  deze  afgevaardigdeniet  meer  namens  de  leden  mag  optreden.  Dit maakt  plaats  voor  een  andere  afgevaardigde.

Uiteindelijk  zijn  wij  als  leden  gezamenlijk  nu  aan  zet  om  met  elkaar  nog  door  deze  zure  appel  heen  te bijten  en  te  zorgen  dat  we  wel  

een  democratischeduivensport  krijgen.  Een  oproep  aan  iedereen,  kijk eens  in  de  ledenadministratie  bij  welke  sectie  de  NPO  je  heeft  ingedeeld  

en  bedenk  of  je  dat  wel  wilt.

Wil  je  niet  bij  een  sectie  ingedeeld  zijn  verwijder  dit  dan  direct.  Laat  anders  je  stem  horen  op  de komende  sectievergaderingen  en  

afdelingsvergaderingen  via  de  kiesmannen  van  je  vereniging  om  te zorgen  dat  wij  als  leden  aan  zet  blijven.

Aktiegroep  Nu  of  nooit